Tilbage Denne side åbner Erite02 med. Her vælger læreren sit ark ved at klikke i en listebox. Bemærk de grå knapper! Et simpelt tryk på en knap, udfører en kompliceret handling. Lærerark

Lærerens ark 1

Sådan ser toppen af lærerens ark ud. En gevaldig masse oplysninger samlet på ét sted. De fleste kommer "af sig selv" fra hjælpearkene. Man kan kun skrive i de hvide felter. Lærerens ark 2

Lærerens ark 2Bunden af lærerarkets side 1. Bemærk her ressourceberegningen, som samles på et særligt ark. Et tryk på fx knappen, "Eksamen", bringer i ét spring læreren til det respektive hjælpeark, hvor få indtastninger kræves. Alt, der med rimelighed kan overføres automatisk, bliver det.Lærerens hjælpeark

Lærerens hjælpeark Alle oplysninger sendes automatisk til og fra hjælpearkene. Mere hjælpeark

Mere hjælpeark

Administrators ark

Administrators hovedark

- her er lærerne forment adgang! Det kræver et korrekt kodeord at få adgang. Menubjælken foroven indeholder ved alle ark kun de punkter, der er relevante for det pågældende ark. Lærerne kan altså ikke "komme til" at lave gale streger. Time/Klasse-ark

Timefordelingsplan

- Her vises de oplysninger, vi har valgt at Erite02 skal importere fra KMD Matrix. Normalt vil der være knapt så mange lærerinitialer inden fagfordelingen. Listen her mangler en oprydning af deletimer. '1A DAN' må kun forekomme én gang, så enten må man samle alle dansktimer under ét og slette deletimerne eller give deletimerne andre betegnelser (DA1, DA2).Lærerliste

Lærerliste

De fleste lærerinitialer hentes automatisk - se ovenover. Erite02 kan evt. danne lærerark ad flere omgange, idet der ikke kan laves mere end ét ark pr. navn. Så kan man indrette arkene specielt til forskellige grupper lærere.Musen fanger hjælp

Hjælp at hente

Overalt får lærer og administrator hjælp, når man ønsker det. Små kasser springer frem, når musen passerer celler med røde markeringer. Kun én kasse springer frem ad gangen - dette kaos er til ære for "fotografen".Toppen af siden