Erite02
Erite02 er "et program" til lærere og ledelse under arbejdet med fag- og arbejdsfordeling.

Med Erite02 kan skolens administration holde styr på planlægning og ressourceforbrug både mens fagfordelingen foregår og bagefter. Man henter fagfordelingen direkte i Matrix (klasse-/holdundervisningen) og arbejder videre med den. Gennem et system af mere end 100 makroer udnytter Erite02 regnearkets fantastiske egenskaber, så den tunge planlægning bliver en leg for både lærere og ledelse.

Kan nu fås til skoleåret 2002/2003
EriteXX er oprindeligt fremstillet som supplement til Skoledata, men er nu videreudviklet til samarbejde med KMD Matrix og tjenestetidsaftalen. Man kan anskaffe Erite02 i grundversionen, som man selv kan afpasse efter lokale forhold, eller man kan lade os rette programmet til mod merbetaling. Nu kan du se de nyeste skærmsider fra Erite02. Klik her for at se skærmsiderne fra Erite02!

Gratis DEMO
Vi beklager fejlen i demoudgaven fra maj; men nu er fejlen rettet (8/7 kl. 10.24). Demoens eneste begrænsning er at man kun kan danne 4 lærerark. Man får lejlighed til at afhente Arbejdsfordelingen i Matrix og arbejde med de mange faciliteter Erite02 byder på. Pak zip-filen ud og åbn Excel-filen (MED makroer). Kodeordet er "demo". Hent en DEMO.